Hakkımızda

Himel markalı alçak gerilim ürünleri Delixi Elektrik tarafından üretilen uluslararası bir markadır.
Himel markalı alçak gerilim ürünleri uluslararası standartlara uygun olarak imal edilip ekonomik segmente hitap etmektedir.
Himel markalı alçak gerilim ürünlerinin satış ve dağıtımı bayi ağı üzerinden yapılmaktadır.

Misyonumuz

• Doğru seçimler sunmak ve müşterilerimize rekabetçi bir ortamda işlerinin büyümesine yardımcı olmak.

• Sade ve sağlam tasarımlı ürünler ve her nerde ihtiyacınız olduğunda ürünlerimizi bulabilceğiniz bayi ağını sağlamak.

• Doğru zamanda müşterilerimize doğru seçimi kaliteli ve uygun fiyata sunan bir tedarikçi olmak.

Vizyonumuz

Dünyada, en düşük seviyeden en yüksek seviyesine kadar tüm projeler kusursuz bir şekilde tamamlanmalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için güvenli, kullanımı kolay ve kurulumu hızlı olan ürünler gereklidir.Yeni ekonomilerin hızlı gelişim sebebi ile Pazar talebi yeterli kalitede ve uygun fiyatlı ürünlere yönelmektedir.

Biz bu temel elektrik uygulamaları için pazarın yeterli kalitede ve uygun fiyatlı ürünlere ihtiyaç duyduğuna inandık ve bu ihtiyacı karşılamayı kendimize hedef olarak belirledik.

Değerlerimiz

• Mevcut
Hızlı hareket etmek ve mevcut en iyi teklifi sunmak için çalışıyoruz.Biz uluslararası bir şirket olarak her zaman müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve ihtiyaç duyulan ürünü yeterli kalitede uygun fiyata sağlamak için çalışıyoruz.

• Uygulanabilir
Himel ürünleri,sade, pratik, ve müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Biz ortak kullanım için temel uygulamaları tasarlamak ve doğru ürünleri sunmayı amaçlıyoruz: Kullanımı kolay, kurulumu hızlı ve sürekliliği olan ürünler.

• Sorumluluk
Himel kanıtlanmış teknolojisi ve kendini iş ortakları ile uzun vadeli çalışmaya adanmış uluslararası uzmanlığa sahip profesyonel bir tedarikçisi konumundadır. Biz bugünün sürekli değişen pazarına,iş ortaklarımıza rekatbetçi,uygun fiyatlı ve yeterli kalitede ürünler sunmayı hedefliyoruz.

KVKK

HİMEL Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

HİMEL Elektrik Malzemeleri Tic. A.Ş. (“Himel”) olarak gizliliğinize saygı duymakta ve veri güvenliğinize önem vermekteyiz. Bu kapsamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş bağlantılarımız dahil olmak üzere Himel ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

KVKK uyarınca taşıdığımız ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları ile ilgili sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

a. Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Verilerinizi topluyoruz?

Kişisel Veri, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, aile durum bilgileri, IP adresi, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu sayfada Kişisel Verileriniz için yaptığımız açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Bu kapsamda HİMEL olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize, iş bağlantılarımıza, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, ziyaretçilerimize ait Kişisel Verileri toplamaktayız. Topladığımız Kişisel Verileri aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz:

· Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ve ziyaretçilerimizden topladığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.

· İletişim Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve ziyaretçilerimizden topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi, IP adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

· Aile Bireylerine ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Şirketimiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla çalışanlarımız ve çalışan adaylarımızdan topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınları hakkında verilerdir.

· Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan topladığımız ücret, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.

· Özlük Verileri: Çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan topladığımız Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.

· Fiziksel Mekan Güvenlik Verileri: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden fiziksel mekana girişte ve mekanın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.

· İletişim ve Şikayet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan ve ziyaretçilerimizden elde edilen kişisel verilerdir.

· Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), din ve üye olunan dernek, sendika bilgisi gibi verilerdir.

· Diğer Veriler: Müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, satın alma bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

b. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi internet sitemiz üzerinden, e-posta ve kısa mesajlar (“SMS”) dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Himel satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınıza veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, Himel’in grup şirketleri, iş bağlantıları, bayi ve satış kanalı, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

· Açık rızanızın bulunması,

· Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumundayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

· Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

· Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

· Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

· Himel olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

· Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Himel olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

c. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki genel amaçlarla işlemekteyiz:

(1) Himel tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin temini, satışı, teslimat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bunlardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma ve değerlendirmelerin yapılması

(2) Tüketici mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekleştirilmesi ile tüketici başvurularının cevaplanması

(3) Müşteri ve tüketici gibi ilgili kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, değerlendirilmesi ve destek hizmetlerinin verilmesi, tüketici memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet anketlerinin uygulanması

(4) Himel tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, etkinlik ve benzeri konularda ve yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi

(5) Müşteri, tüketici ve iş bağlantılarımızın kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması ve bu amaçla çerez kullanılması

(6) Himel ve Himel ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerinhukuki ve ticari güvenliğinin temini

(7) Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması

(8) Himel’in ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

(9) Himel’in insan kaynakları, muhasebe ve finans politikalarının yürütülmesi

(10) Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi

(11) Yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

d. Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya yurtdışına aktarıyor muyuz?

Himel olarak kişisel verilerinizin güvenli olarak muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

Yine yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, kişisel verilerinizi, yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtiçinde ve başta Çin olmak yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere ve grup şirketlerimize aktarılabilmekteyiz.

Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilecek Kişisel Veriler açık rızanıza istinaden Grup Şirketleri ile yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş bağlantıları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Himel şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi ve hukuk danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) bilişim sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama araçları gibi Himel’e ürün veya hizmet sağlayan 3. kişiler.

e. Haklarınız ve Başvuru Usulü

i. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Himel bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

(1) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,

(3) Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,

(5) İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(7) Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(8) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi himelelektrik.kvkk@hs01.kep.tr e-posta adresi aracılığı ile bize iletebilirsiniz.

ii. Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin talepleriniz aşağıda linki verilen başvuru formu doldurularak:

1. Veri Sorumlusu Kimlik bilgileri alanında yer alan şirket adresimizdeki danışma ofisine elden teslim edilerek ya da yine aynı adrese Noter aracılığı ile tebligat çekilerek,

2. Kayıtlı elektronik posta vasıtası ile yapılabilir.

Himel, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz. Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.

Himel’e yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Himel olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

iii. Şikâyet

Himel’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin reddedilmesi, Himel tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve cevap verilmemesi halinde 30 (otuz) günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

f. Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu metinde kullanılan Himel ifadesi Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen veri sorumlusu için düzenlenmiştir:

HİMEL ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Küçükbakkalköy Mahallesi Defne Sokak No:3

Büyükhanlı Plaza No:20 Ataşehir/İstanbul (Mersis No:0619051826000019)

Tel: +90 216 574 3300

Faks: +90 216 574 3301

Himel Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası (“Politika”) Himel tarafından yürütülen ve internet üzerinden erişilen ve kullanılan platformlar ve internet sitesi için geçerlidir.

1. Çerezler (Tanımlama Bilgileri)

Tanımlama Bilgileri ya da başka bir deyişle ‘Çerezler’ internet sitesinin düzgün biçimde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgi alanına uygun hale getirilmiş içerik sunma, ziyaretçiler ve müşteriler için ilgi çekici bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak ve trafik istatistikleri oluşturmak amacıyla bilgisayar, tablet veya telefon gibi cihazlara yerleştirilen küçük metin parçacıklarıdır.

2. Çerezler ve Kullanımı

Çerezlerin içeriği sunucu tarafında belirlenir ve site ziyaret edildiğinde kullanıcıların cihazlarına yerleştirilen tanımlama bilgileri sunucu tarafından kullanılabilir. Çerezler, web sitesine kullanıcının tekrar ziyaret ettiğini belirten internet kullanıcısının kimlik kartı olarak düşünülebilir.

Çerezler, ‘oturum’ çerezleri ve ‘kalıcı’ çerezleri olarak iki grupta sınıflandırılır. Oturum çerezleri web sitesinden ayrılana kadar tutulan geçici çerezler olup kullanıcının sayfalar arasında gezdiği sırada web sitesi tarafından hatırlanarak kullanılan bilgileri içerir. Kalıcı çerezler kullanıcının web sitesinden ayrıldıktan sonra bile kullanıcının cihazında saklanan çerezlerdir. Bu tür çerezler web sitesinin kullanıcı tarafından tekrar ziyaret edilmesi halinde kullanıcının web sunucusu tarafından hatırlanmasını sağlar ve kullanıcıyı tanımlayıcı bilgileri içermez.

Ayrıca çerezler işlevlerine göre de analitik 3. şahıs çerezleri, zorunlu çerezler, ticari çerezler olarak sınıflandırılabilir. Himel olarak genellikle anonim nitelikte olan ve internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerden yararlanmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanmakla birlikte niteliği gereği kullanıcı kişisel bilgilerini de barındırabilen analitik çerezler de kullanmaktadır.

3. Internet Tarayıcısında Çerez Ayarlarını Düzenleme

Birçok tarayıcı, çerezleri otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsiniz. Kullanıcılar web tarayıcıları ayarlarından çerezleri kaldırabilir. Bu ayarların yeri kullandığınız web tarayıcısına göre değişmektedir. Web tarayıcınızdaki "Yardım" komutlarını kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

Himel web sitesini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu olarak kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda web sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

Daha fazla bilgi için: www.AboutCookies.org.

4. Analitik Amaçlı Üçüncü Şahıs Çerezleri

Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunmak için sayfa görüntüleme sayısını, ziyaret sayısını, sitemizde ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen farklı işlemleri, ziyaretçilerin coğrafi konumlarını ve ziyaretçilerin siteye dönüş sayısını ölçmekteyiz. Bu amaçla Google Analytics web analitik yazılım aracı kullanıyoruz.

Google Analytics Bilgileri

Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analitik hizmeti olan Google Analytics kullanılır. Google Analytics, bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezleri, web sitesinin kullanıcıların kullanım alışkanlığını analiz etmesi için kullanır. Çerezler vasıtasıyla web sitesinin kullanımı hakkında oluşturulan bilgi, Google tarafından ABD'deki sunuculara iletilir ve burada depolanır.

IP anonimleştirmenin bu web sitesinde etkinleştirilmiş olması durumunda IP adresiniz, Avrupa Birliğinin Üye Ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanındaki Anlaşmanın diğer taraflarının alanında kesilecektir. Sadece olağanüstü durumlarda bütün IP adresi öncelikle ABD'deki Google sunucusuna gönderilir ve burada kesilir. IP anonimleştirme bu web sitesinde aktiftir.

Google, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği üzerinde raporlar hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımına ilişkin diğer hizmetleri sağlamak amacıyla bu web sitesinin operatörünün adına bu bilgileri kullanacaktır.

Tarayıcınızın Google Analytics kapsamında ilettiği IP adresi, Google tarafından tutulan herhangi bir diğer veriyle ilişkilendirilmeyecektir. Tarayıcınızın ilgili ayarlarını seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz ancak bu durumda, bu web sitesinin tüm özelliklerinden faydalanamayabileceğinizi de unutmamalısınız. Ayrıca, Google Analytics Opt-out Tarayıcı Eklentisini mevcut web tarayıcınıza indirerek, bu noktadan sonra etkin olacak şekilde Google Analytics tarafından takip edilmemeyi de tercih edebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Copyright © 2013 Himel. ARENA Web Tasarım